Ik ben er voor de professional in het onderwijs en de kinderopvang

Denk in kansen, geniet van kleine successen


Waar kan Rietje Voorn Advies voor worden ingezet?     

 • Methodisch werken met jonge kinderen
 • Coaching
 • Ouderbetrokkenheid
 • Daltononderwijs
 • Individuele hulp kind
 • Interimschap
 • Werken met baby's


Wat is kenmerkend voor Rietje Voorn Advies?

 • Maatwerk
 • Flexibel
 • Specialistische kennis voorhanden
 • Humor
 • Koppeling theorie/praktijk

Welke methoden worden aangeboden?

 • Startblokken

  Startblokken is een pedagogisch werkplan voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Deze methode stimuleert de brede persoonsontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters van 0 – 8 jaar. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

 • Peuterplein

  Peuterplein is een methode voor kinderen van 0 – 4 jaar. Het is een compleet programma met 8 verschillende thema’s speciaal voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Het zit vol leuke materialen en gevarieerde activiteiten om het jonge kind te stimuleren in hun ontwikkeling.

 • Werken met baby's

  Deze training is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang. De nadruk ligt op de bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerker hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van de baby’s. Interactie is daarbij het sleutelwoord. Na afloop weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s.

 • Kleuterplein

  Kleuterplein is een methode voor de instroomgoep, groep 1 en groep 2. Het is een compleet programma met 16 verschillende thema’s. Spelenderwijs worden onderwerpen behandelt als rekenen, Engels tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Het plezier van kleuters staat altijd centraal.

 • Vier VVE

  De VVE methode geeft kinderen een betere start in het onderwijs om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Peuters worden op een leerzame en speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dat gebeurt in een groep waarbij extra aandacht wordt besteed aan taalstimulering aan de hand van diverse thema’s.

 • Schakelleerkracht

  De schakelklas is er voor kinderen van 4,5 tot 5,5 jaar. Het doel van de schakelklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met een taalachterstand een inhaalslag maken. Van belang is dat kinderen die in groep 3 van de basisschool starten geen of minimale last ondervinden van hun oorspronkelijke taalachterstand dankzij de schakelklas.

1 month ago

Rietje Voorn Advies

Wat was het team van Villa Kakelbont gemotiveerd om na te denken over de ideale inrichting van de ruimte voor baby's.
Weer een mooie observatiedag en trainingsavond gehad.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Rietje Voorn Advies

Een van de foto's van een geslaagde fotoshoot. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Rietje Voorn Advies

Vandaag is op het daltoncongres het boek gepresenteerd. Trots..... Met plezier aan meegewerkt en erg leuk om te zien dat het door veel daltonprofessionals werd gekocht. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Passend onderwijs biedt kansen voor groot en klein

Contact

Rietje Voorn
ecologisch pedagoog

06 - 28 41 81 66

info@rietjevoornadvies.nl

Boomstede 416 - 3608 BE  Maarssen

Privacyverklaring

Rietje Voorn Advies in het kort

Rietje Voorn Advies is een adviesbureau en richt zich op het coachen, trainen en begeleiden van zowel teams als individuele professionals in het onderwijs en de kinderopvang. 

Specialisaties:

- Dalton
- Jonge kind
- Kindcentrum ontwikkeling
- Coachen van managers en pmers kdv, 
   leerkrachten, IBers en directieleden bao 
- IB begeleiding
- RTer in Maarssen en omgeving

Rietje Voorn Advies in het kort