Schakelleerkracht

Voor Compasnul13 verzorg ik in de regio van ‘s-Hertogenbosch ook scholingstrajecten voor schakelleerkrachten. Dit maatwerktraject wordt in afstemming met Compas en met de scholen uitgevoerd.

De training ziet er als volgt uit:

Voor de cursisten worden 5 bijeenkomsten verzorgd en daarbij zullen ze 3 keer in de praktijk bezocht worden. Ook krijgen de cursisten coaching on the job.

Aan het einde van het opleidingstraject hebben de cursisten specifieke kennis op het gebied van taalstimulering bij en met taalzwakke kinderen en zijn zij in staat zelfstandig in de toekomst kinderen in een schakelklas te begeleiden.

Maar wat houdt schakelklas precies in?
De schakelklas is er voor kinderen van 4,5 tot 5,5 jaar (groep 2 van de basisschool). Het doel van de schakelklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met een taalachterstand een inhaalslag maken. Van belang is dat kinderen die in groep 3 van de basisschool starten geen of minimale last ondervinden van hun oorspronkelijke taalachterstand dankzij de schakelklas. De schakelklas kan een vaste groep met alleen schakelklas leerlingen zijn, of de schakelklas leerlingen zijn verdeeld over meerdere groepen 2 en krijgen extra taalondersteuning door de schakelleerkracht. We spreken dan van schakelbouw.

Rietje Voorn Advies schoolt leerkrachten om naar schakelleerkrachten en/of traint de schakelleerkracht naar een hoger niveau. De cursisten verkrijgen specifieke kennis op het gebied van taalstimulering. De speerpunten die worden gehanteerd zijn:

  1. Mondelinge taal
  2. Werken aan woordenschat
  3. Beginnende Geletterdheid
  4. ICT en Multimedia
  5. Interactief voorlezen
  6. Schrijfactiviteiten
  7. Taalbewustzijn
  8. Ouderbetrokkenheid