Daltonopleider

Als daltonopleider begeleid ik daltonteams en geef ik daltonopleiding aan groepen leerkrachten van verschillende scholen. Door scholen te visiteren heb ik veel mooie voorbeelden gezien van de gedrevenheid van daltonleerkrachten. De basis van daltononderwijs overbrengen en een onderzoekende werkhouding meegeven aan professionals, is voor mij een goede manier om het daltononderwijs te ontdekken.

Voor Rietje Voorn Advies geldt: ”Ieder kind past bij daltononderwijs want daltononderwijs past zich aan, aan de behoefte van het kind”.

De onderwijsbehoefte staat nu centraal in het Nederlandse onderwijs, bij dalton heeft deze behoefte altijd centraal gestaan.

Rietje Voorn Advies geeft begeleiding op maat. Een gesprek vooraf om te bepalen wat de scholingsbehoefte van het team is, is de eerste stap in de samenwerking.

Daltonopleider Rietje Voorn Advies