Coachen

Naast het trainen van professionals via trainingen en cursussen, coach ik ook individuele professionals zoals:

  • Pedagogisch medewerkers
  • Leerkrachten
  • Directeuren
  • Managers

In een eerste gesprek brengen we samen in beeld wat de doelen zijn, waar naartoe gewerkt gaat worden.

Hierop maken we een tijdspad voor het coachingsplan en gaan we praktisch aan de slag. Op de werkvloer geef ik de begeleiding die nodig is.
Het kan zijn dat ik kom observeren, een filmopname maak of gesprekken voer met degene die gecoacht gaat worden. De werkwijze is afhankelijk van de doelen waar naartoe gestreefd wordt. 

 

‘Ieder mens is uniek’