Kindcentrum ontwikkeling

Rietje Voorn Advies helpt scholen te begeleiden naar het worden of verbeteren van een kindcentrum. Ik vind het belangrijk dat de talenten van kinderen optimaal ontwikkelt worden dankzij de doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg die een kindcentrum aanbiedt.  Ook vind ik zelf dat een groot voordeel van een kindcentrum is dat onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie worden aangeboden, waardoor inhoudelijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering in onderwijs én kinderopvang ontstaat.

Hoe help ik mee met de ontwikkeling van/naar een kindcentrum?

  • Begeleiden van doorgaande lijn voor- en vroegschool
  • Ondersteunen bij  het opzetten van een kindcentrum raad. Het samenwerken van ouders en team is hierbij van belang
  • Werken aan didactische en pedagogische vaardigheden
  • Ouders betrekken bij de ontwikkeling van het kind (educatief partnerschap, ouderbetrokkenheid)
  • Begeleiden management of geheel MT bij de vorming van een kindcentrum of aanpassen dan wel veranderen van het concept van een kindcentrum breed.