Beredeneerd werken

Vanuit observaties van het spel van kinderen, gaat de professional registreren wat zij/hij heeft gezien. Door deze observaties systematisch bij te houden, krijgt de professional een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Hiervoor zijn diverse middelen beschikbaar, zoals:

Goed observeren en registreren is een kunst. Rietje Voorn Advies begeleidt professionals bij het leren goed te observeren en inhoudelijk sterke registraties te maken. Hiermee wordt snel duidelijk welke stappen genomen moeten worden om het kind uit te dagen de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling.

‘Met observeren zie je wat kinderen leren’