Opdrachten

Graag geef ik een indruk van diverse leuke opdrachten die ik de afgelopen jaren heb mogen uitvoeren en welke opdrachten ik mee bezig ben:


Gerealiseerde opdrachten

 • Piramide training bij Kinderopvang Vianen
 • Peuterplein training bij Go For Kids te Beuningen
 • Interimwerkzaamheden bij de Moespot te Tiel
 • Startblokken training bij Kinderopvang Wageningen
 • Uitwerken van wensen voor een nieuw gebouw voor De Meent
 • VVE training bij Mikz te Waalwijk en Korveltuin te Tilburg
 • Jonge kind training bij Corlaer te Nijkerk
 • Beredeneerd werken bij de Wingerd te Bennekom
 • Koptraining Startblokken bij SKA te Amersfoort
 • Interimwerkzaamheden bij de Uitkijck te Baarn
 • Daltontraining bij de Meander te Leersum
 • Werken met baby's bij Villa Kakelbont te Nieuwkuijk

Lopende opdrachten in 2020

 • Schakelleerkracht training in samenwerking met Compasnul13
 • Vier VVE trainingen voor Compasnul13
 • Projectleider samenwerken met ouders voor Compasnul13
 • Coordinerend adviseur voor Compasnul13
 • Coachingswerkzaamheden in de gemeente 's-Hertogenbosch
 • Cursus taalontwikkeling en opbrengstgericht spel bij de Gaspard de Coligny te Baarn
 • Daltontraining bij Cheider te Amsterdam
 • Daltontraining bij de Uitkijck en de Buut te Baarn en Soest
 • Daltontraining bij Rijnsweerd te Utrecht
 • Interimwerkzaamheden bij Cheider te Amsterdam
 • Diverse trainingen voor Compasnul13 zoals Kleuterplein, Spel en spelbegeleiding, kindcentrumontwikkeling en Kleuters... en nu?


TESTIMONIALS

Lara Arnouts van Daltonschool Rijnsweerd -   'De workshops sluiten direct aan op onze behoefte.         
De werkwijze is prettig en de inhoud is goed op niveau en helpt ons als team weer een stapje verder bij datgene waar we mee bezig zijn!'