Spel

Jonge kinderen spelen en via dit spel leren zij de wereld om zich heen kennen.

Professionals kunnen kinderen via spel uitdagen tot het nemen van een volgende stap in de ontwikkeling. Goed observeren en anticiperen op datgene wat je als professional ziet, is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Professionals kunnen worden getraind om via spel opbrengstgericht te werk te gaan.

                    

Daag kinderen uit, prikkel de nieuwsgierigheid’