Visie

Jonge kinderen leren door spelen. Volwassenen moeten een rijke leeromgeving creëren waar kinderen spelend kunnen leren.

In Afrika zegt men “je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden”  vanuit mijn ecologisch oogpunt kan ik dit alleen maar onderschrijven.
De omgeving van het kind is belangrijk voor zijn ontwikkeling.