Werkwijze

Voor wie is Rietje Voorn Advies er?

Rietje Voorn Advies is er voor de professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs. Via het trainen, coachen of begeleiden van teams en/of leraren zal advies worden gegeven om doelen op de werkvloer te verwezenlijken.

Daarnaast is Rietje Voorn Advies er ook voor het kind zelf. Heeft een kind extra hulp nodig? Dan kan door begeleiding en advies hieraan meegeholpen worden.

Werkwijze

Maatwerk vind ik heel belangrijk. Iedere professional en iedere organisatie heeft zijn eigen behoeften en voor iedereen is een aanpak anders.

Ik luister dan ook altijd eerst naar waar het bedrijf, het team, de professional en/of het kind behoefte aan heeft. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt besproken waar behoefte aan is en wat de doelen zijn. Wat speelt er en waar kan ik bij helpen is zeer belangrijk om te kaderen. Ga ik helpen met ondersteunen, begeleiden, coachen of trainen? En wat is het doel waar je naar toe streeft?

Ik heb zelf teveel cursussen gevolgd waar ik bedacht wat ik allemaal wel niet had kunnen doen in die tijd. Als trainer is het voor mij belangrijk dat ik dit voorkom bij  mijn cursisten. Ik stem daarom graag af met  de organisatie waar de behoefte ligt of waar de professionals mee te maken hebben in de dagelijkse praktijk. Zo hoop ik de training voor alle cursisten interessant te maken. Ik houd mij bij bestaande trainingen wel aan de inhoud maar probeer daar de nadruk te leggen waar de cursist behoefte aan heeft.

Door middel van het koppelen van de theorie aan de praktijk denk ik dat de theorie meer gaat leven voor de cursisten. De theorie is de onderlegger van de praktijk. Waar sta jij voor, wat vind jij belangrijk zijn vragen die ik veel stel in de training. Door bij de theorie een praktijkvoorbeeld te koppelen, begrijpt men beter waar de theorie over gaat.
Maar ik werk dus niet alleen vanuit de theorie of methode. Ik kijk ook naar wat er nodig is binnen specifiek jouw organisatie. Naast de theorie heeft een cursist vaak nog zijn eigen vraag. Ik speel in op jouw vraag en kijk wat ik daarin kan bieden. Dit stem ik graag met je af.

Ik ben een generalist, zet mij op vele gebieden in wat betreft de ontwikkeling van kinderen tussen 0 – 13 jaar.  Of het nu gaat om het kind, de professional of de ouders, ik kan je bij veel onderwerpen ondersteunen.

Binnen Rietje Voorn Advies is flexibel zijn ook kenmerkend. Ik kijk wat betreft tijd naar de wensen van de organisatie, binnen mijn mogelijkheden. Daarnaast is elke training flexibel qua groepsgrootte en locatie.